maszyny „szyte na miarę”

Oferta

Maszyny „szyte na miarę”

- projekty innowacyjne maszyn dopasowane do indywidualnych potrzeb

małych i średnich firm produkcyjnych

Polska nie jest już krajem taniej siły roboczej; jedyną drogą do zachowania konkurencyjności polskich firm jest mechanizacja i automatyzacja produkcji. Małe i średnie firmy, które mają najwięcej do zrobienia w tej dziedzinie, napotykają na trzy główne ograniczenia w zakresie realizacji projektów innowacyjnych:

1. ponieważ nie produkują w skali masowej/wielkoseryjnej nie mogą stosować odpowiednich do tej skali gotowych, seryjnie produkowanych linii produkcyjnych, lecz muszą stosować rozwiązania techniczne dopasowane do skali swojej produkcji oraz specyfiki swoich wyrobów; innymi słowy potrzebują maszyn „szytych na miarę”

2. nie opłaca im się utrzymywać własnych biur projektowych zdolnych realizować projekty innowacyjne; dlatego skłaniają się raczej ku outsourcingowi usług projektowychzgodnie z powiedzeniem „nie muszę kupować browaru żeby napić się piwa”

3. nie mają doświadczenia oraz zasobów ludzkich potrzebnych do pozyskania dotacji na projekty innowacyjne dlatego szukają zewnętrznego doradztwa w tym zakresie

Wychodząc naprzeciw ww. potrzebom moja firma:
-
projektuje innowacyjne maszyny dopasowane do indywidualnych potrzeb małych i średnich firm produkcyjnych,

 

 

 

Kontakt

marek.wacikowski@gmail.com

MW Invent – Marek Wacikowski
tel. +48 500 490 476
ul. Olszowa 2a
05-420 Józefów
Poland
NIP 532-114-52-65
REGON 016414551

Kontakt

marek.wacikowski@gmail.com

MW Invent – Marek Wacikowski
tel. +48 500 490 476
ul. Olszowa 2a
05-420 Józefów
Poland
NIP 532-114-52-65
REGON 016414551
  • Oferta
  • Kontakt

Maszyny „szyte na miarę”

- projekty innowacyjne maszyn dopasowane do indywidualnych potrzeb

małych i średnich firm produkcyjnych

Polska nie jest już krajem taniej siły roboczej; jedyną drogą do zachowania konkurencyjności polskich firm jest mechanizacja i automatyzacja produkcji. Małe i średnie firmy, które mają najwięcej do zrobienia w tej dziedzinie, napotykają na trzy główne ograniczenia w zakresie realizacji projektów innowacyjnych:

1. ponieważ nie produkują w skali masowej/wielkoseryjnej nie mogą stosować odpowiednich do tej skali gotowych, seryjnie produkowanych linii produkcyjnych, lecz muszą stosować rozwiązania techniczne dopasowane do skali swojej produkcji oraz specyfiki swoich wyrobów; innymi słowy potrzebują maszyn „szytych na miarę”

2. nie opłaca im się utrzymywać własnych biur projektowych zdolnych realizować projekty innowacyjne; dlatego skłaniają się raczej ku outsourcingowi usług projektowychzgodnie z powiedzeniem „nie muszę kupować browaru żeby napić się piwa”

3. nie mają doświadczenia oraz zasobów ludzkich potrzebnych do pozyskania dotacji na projekty innowacyjne dlatego szukają zewnętrznego doradztwa w tym zakresie

Wychodząc naprzeciw ww. potrzebom moja firma:
-
projektuje innowacyjne maszyny dopasowane do indywidualnych potrzeb małych i średnich firm produkcyjnych,

 

 

 

marek.wacikowski@gmail.com

MW Invent – Marek Wacikowski
tel. +48 500 490 476
ul. Olszowa 2a
05-420 Józefów
Poland
NIP 532-114-52-65
REGON 016414551